waste land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste land

    * kỹ thuật

    đất hoang