wasteweir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wasteweir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wasteweir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wasteweir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wasteweir

    Similar:

    spillway: a channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction

    Synonyms: spill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).