waste bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste bin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste bin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng chứa chất thải