waste trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste trap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi phông chặn khí (ở buồng vệ sinh)