waste cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste cock

  * kỹ thuật

  vòi xả

  giao thông & vận tải:

  van xả cặn

  hóa học & vật liệu:

  van xả chất thải