waste dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste dump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste dump

  * kỹ thuật

  bãi đổ rác

  bãi rác lấp đất trũng

  bãi rác thải

  đống rác thải

  nơi đổ rác

  nơi đổ rác thải

  hóa học & vật liệu:

  bãi thải phế liệu