waste tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste tip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste tip

  * kỹ thuật

  bãi đổ rác

  bãi rác lấp đất trũng

  bãi rác thải

  chỗ đổ rác

  chỗ đổ vật thải

  đống rác thải

  nơi đổ rác

  nơi đổ rác thải