waste ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste ore

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phế liệu quặng