waste-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste-book.

Từ điển Anh Việt

  • waste-book

    /'weistbuk/

    * danh từ

    (kế toán) sổ ghi tạm