waste-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste-pipe.

Từ điển Anh Việt

 • waste-pipe

  /'weistpaip/

  * danh từ

  ống thoát nước bẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste-pipe

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  ống thoát nước bẩn