waste area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste area

    * kỹ thuật

    bãi thải

    chỗ đổ rác