waste-bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste-bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste-bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste-bin.

Từ điển Anh Việt

  • waste-bin

    * danh từ

    sọt giấy vụn, sọt rác