waste heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste heat

  * kinh tế

  nhiệt mất đi

  * kỹ thuật

  nhiệt bỏ đi

  nhiệt đã sử dụng

  nhiệt hao phí

  nhiệt lãng phí

  nhiệt lượng hao đi

  nhiệt thải

  điện lạnh:

  nhiệt loại bỏ

  nhiệt lượng hao

  điện:

  nhiệt lượng thải