waste bale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste bale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste bale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste bale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste bale

    * kỹ thuật

    kiện rác