waste tourism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste tourism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste tourism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste tourism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste tourism

    * kỹ thuật

    rác thải du lịch