waste recovery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste recovery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste recovery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste recovery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste recovery

  * kỹ thuật

  môi trường:

  sự thu hồi chất thải

  hóa học & vật liệu:

  sự thu hồi phế thải