waste gas heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste gas heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste gas heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste gas heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste gas heat

  * kỹ thuật

  nhiệt khí thải

  nhiệt khí xả

  ô tô:

  nhiệt của khí thải