waste formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste formation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste formation

  * kỹ thuật

  luồng chất thải

  luồng rác thải

  sự hình thành rác thải

  sự sinh chất thải

  sự tạo ra rác thải

  sự tạo thành chất thải