waste disposal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste disposal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste disposal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste disposal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste disposal

  * kinh tế

  xử lý phế liệu

  * kỹ thuật

  sự chôn rác thải

  sự khử bỏ chất thải

  sự loại bỏ rác thải

  sự thanh lý chất thải

  sự vứt bỏ chất thải

  sự xử lý chất thải

  sự xử lý phế liệu

  xây dựng:

  loại bỏ rác thải

  hóa học & vật liệu:

  xử lý cặn bã

  xử lý chất thải