test van nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test van nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test van giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test van.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test van

    * kỹ thuật

    điện:

    xe thí nghiệm