testes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testes.

Từ điển Anh Việt

  • testes

    * danh từ

    tinh hoàn