testily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testily.

Từ điển Anh Việt

  • testily

    * phó từ

    dễ bực mình, hay gắt gỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet