petulantly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petulantly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petulantly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petulantly.

Từ điển Anh Việt

  • petulantly

    xem petulant

Từ điển Anh Anh - Wordnet