irritably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irritably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irritably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irritably.

Từ điển Anh Việt

 • irritably

  * phó từ

  cáu kỉnh, cáu gắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • irritably

  in an irritable manner

  she had become irritably exact

  Similar:

  testily: in a petulant manner; `Go away!'"

  he said testily

  Synonyms: petulantly, pettishly