test ban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test ban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test ban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test ban.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • test ban

    a ban on the testing of nuclear weapons that is mutually agreed to by countries that possess nuclear weapons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).