test rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test rig

  * kỹ thuật

  bàn thử nghiệm

  giá thử nghiệm

  điện lạnh:

  khung thử nghiệm

  cơ khí & công trình:

  thiết bị khoan thí nghiệm

  vật lý:

  thiết bị khoan thử nghiệm