teste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teste.

Từ điển Anh Việt

  • teste

    * danh từ

    (pháp lý) người làm chứng