testable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testable.

Từ điển Anh Việt

 • testable

  /'testəbl/

  * tính từ

  có thể thử được

  (pháp lý) có thể để lại, có thể truyền cho, có thể di tặng

  (pháp lý) có thể làm chứng