test bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test bay

  * kỹ thuật

  buồng thử nghiệm

  giá thử nghiệm

  điện lạnh:

  khoang thử nghiệm