testa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testa.

Từ điển Anh Việt

 • testa

  * danh từ

  số nhiều testae hoặc testi

  vỏ ngoài của hạt, vỏ hột (trái cây, ngũ cốc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • testa

  * kinh tế

  máy thử độ kín của hộp

  người thí nghiệm

  người thử

  thiết bị thí nghiệm

  thiết bị thử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • testa

  protective outer layer of seeds of flowering plants

  Synonyms: episperm, seed coat