testatrices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testatrices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testatrices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testatrices.

Từ điển Anh Việt

  • testatrices

    /tes'teitriks/

    * danh từ, số nhiều testatrices

    người đàn bà làm di chúc