testation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testation.

Từ điển Anh Việt

  • testation

    /tes'teiʃn/

    * tính từ

    sự làm di chúc, sự làm chúc thư