testae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testae.

Từ điển Anh Việt

  • testae

    số nhiều của testa