test clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test clip

  * kỹ thuật

  điện:

  kẹp nối điện

  điện lạnh:

  kẹp thử