test fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • test fly

    test a plane

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).