storm troops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm troops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm troops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm troops.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • storm troops

    Similar:

    sa: Nazi militia created by Hitler in 1921 that helped him to power but was eclipsed by the SS after 1943

    Synonyms: Sturmabteilung

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).