storm rain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm rain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm rain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm rain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm rain

    * kỹ thuật

    mưa bão