storming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storming.

Từ điển Anh Việt

 • storming

  * danh từ

  (quân sự) cuộc đột kích

  * tính từ

  công phá mãnh liệt

  như mưa to gió lớn