stormy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormy.

Từ điển Anh Việt

 • stormy

  /'stɔ:mi/

  * tính từ

  mãnh liệt như bão tố

  stormy passions: những tình cảm mãnh liệt

  stormy sea: biển nổi sóng dữ dội

  ào ạt, sôi nổi

  stormy debate: cuộc tranh luận sôi nổi

  sóng gió

  stormy life: cuộc đời sóng gió

  báo bão

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stormy

  (especially of weather) affected or characterized by storms or commotion

  a stormy day

  wide and stormy seas

  Antonyms: calm

  characterized by violent emotions or behavior

  a stormy argument

  a stormy marriage

  Synonyms: tempestuous