storm-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-bird.

Từ điển Anh Việt

 • storm-bird

  /'stɔ:mi,petrəl/ (storm-petrel) /'stɔ:m,petrəl/ (storm-bird) /'stɔ:mbə:d/ (storm-finch) /'stɔ:mfintʃ/

  petrel)

  /'stɔ:m,petrəl/ (storm-bird)

  /'stɔ:mbə:d/ (storm-finch)

  /'stɔ:mfintʃ/

  * danh từ

  (động vật học) chim hải âu nhỏ