storm-cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-cone.

Từ điển Anh Việt

  • storm-cone

    /'stɔ:mkoun/

    * danh từ

    hiệu báo bão