stormer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormer.

Từ điển Anh Việt

  • stormer

    /'stɔ:mə/

    * danh từ

    chiến sĩ đột phá, chiến sĩ xung kích