storm-door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-door.

Từ điển Anh Việt

  • storm-door

    /'stɔ:mdɔ:/

    * danh từ

    cửa bảo vệ (đề phòng mưa to gió lớn)