storm cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm cone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • storm cone

    a canvas cone hoisted to warn of high winds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).