storm-sash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-sash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-sash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-sash.

Từ điển Anh Việt

  • storm-sash

    * danh từ

    xem storm-window