storm cloud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm cloud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm cloud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm cloud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • storm cloud

    a heavy dark cloud presaging rain or a storm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).