storm-jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-jib.

Từ điển Anh Việt

  • storm-jib

    * danh từ

    buồm mũi vải dày (dùng khi có gió mạnh)