storminess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storminess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storminess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storminess.

Từ điển Anh Việt

 • storminess

  /'stɔ:minis/

  * danh từ

  tính mãnh liệt như bão tố

  sự ào ạt, sự sôi nổi

  sự sóng gió (của cuộc đời)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storminess

  the state of being stormy

  he dreaded the storminess of the North Atlantic in winter

  violent passion in speech or action

  frightened by the storminess of their argument