storm petrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm petrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm petrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm petrel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • storm petrel

    any of various small petrels having dark plumage with paler underparts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).