storm-belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-belt.

Từ điển Anh Việt

 • storm-belt

  /'stɔ:mbelt/ (storm-zone) /'stɔ:mzoun/

  zone)

  /'stɔ:mzoun/

  * danh từ

  vành đai bão